Op dit moment worden op de bouwlocatie in opdracht van de aannemer door de firma Klimaatgarant bodemlussen aangebracht in de grond. Deze bodemlussen zijn onderdeel van de warmtepompinstallatie van de woningen.

Nadat de bodemlussen zijn aangebracht, gaat de aannemer de funderingssleuven graven en de funderingsconstructie maken. Zodra de funderingen zijn aangebracht worden de begane grondvloeren gelegd en zal gestart worden met het maken van de betonnen wanden en plafonds door middel van tunnelbekisting. De wanden en plafonds worden per verdieping en per bouwblok gemaakt. Nadat de betonnen constructies van de bouwblokken gereed zijn, worden de dakelementen aangebracht.

De bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig. Kopers van de woningen in de 1e fase worden door de aannemer geïnformeerd over de voortgang van de bouw.