Nu een groot deel van de begane grondvloeren in Het Gildehof gereed zijn, is het storten van de eerste betoncasco’s inmiddels een feit.

Door Thunnissen Bouw wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde tunnelmethode.
Tunnelbekisting is een speciaal soort bekisting voor beton, waarbij de wanden en de daarop liggende vloer, een beuk genoemd, in één arbeidsgang worden gestort en er vaak de volgende ochtend al kan worden ontkist, zodat kan worden begonnen met het casco van de volgende woning. Daarna herhaalt deze cyclus zich en kunnen de betonnen casco’s in een korte periode worden gemaakt, wat de bouwtijd ten goede komt.

Er is een begin gemaakt met de drie vrijstaande woningen aan de Wintercyclaam, vervolgens worden de casco’s van de woningen aan de IJsbloem in aflopende volgorde van bouwnummer gerealiseerd om weer via de Wintercyclaam en de Kruisweg te eindigen bij bouwnummer 1.