Op 11 juli vierden wij in een feestelijke tent op de bouwlocatie de start bouw van fase 1! Een bijzonder en leuk moment voor De Maese Woningen, voor alle projectbetrokkenen maar met name voor de toekomstige bewoners! 

Na een welkomstwoord door de directie van De Maese en een speech door wethouder dhr. Van Kuppeveld werd de officiële handeling ingeluid door het verzamelen van door de nieuwe bewoners meegebrachte voorwerpen, die hun wens voor toekomstige generaties op deze plek symboliseerden. Deze zijn in een tijdcapsule opgeborgen die vervolgens door enkele nieuwe jonge bewoners van de eerste fase symbolisch is begraven. Doordat op de bouwplaats nu nog (grond)werkzaamheden plaatsvinden zal de tijdcapsule pas op een later tijdstip zijn definitieve plek in het plan krijgen.

Na afsluiting van de officiële handeling door de wethouder, konden alle toekomstige buren en buurkinderen uitgebreid met elkaar kennis maken tijdens een informele borrel.