Nieuwsberichten

Start bouw fase 1

Aannemer Van der Helm uit Bergschenhoek heeft de afgelopen periode diverse grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de start bouw uitgevoerd. De bouwwegen zijn aangelegd en de riolering is onder de woonstraten aangebracht. Aannemer Thunnissen Bouw heeft het bouwterrein ingericht en is inmiddels gestart met het heiwerk.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 27 juni a.s.

Inmiddels zijn bijna alle woningen in fase 1 van Het Gildehof verkocht. Het bouwterrein is nagenoeg gereed voor de bouw en we verwachten op korte termijn te starten met het aanbrengen van de eerste heipalen. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor...

Lees meer

Start bouwrijp maken

In maart 2018 is opdracht gegeven aan aannemer Van der Helm uit Bergschenhoek voor het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de start bouw van de eerste fase. Vanaf april 2018 zal Van der Helm onder meer de bouwwegen aanleggen en de riolering...

Lees meer

Omgevingsvergunning afgegeven

Op 5 april jl. heeft de gemeente de omgevingsvergunning afgegeven. Gedurende de bezwaartermijn van 6 weken zijn door belanghebbenden geen zienswijzen ingediend, de vergunning is inmiddels onherroepelijk. 

Lees meer

Verkoop | 70% verkocht

De verkoop verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn ruim 70% van de woningen in fase 1 verkocht! Er zijn nog enkele bouwnummers beschikbaar, waarvoor we met geïnteresseerden in gesprek zijn. Vanwege de voorbereidingen van de aannemer op de start bouw worden alle voor de verkoop beschikbare woningen nu standaard uitgevoerd met een uitbouw van 2,4 meter aan de achtergevel, buitenkranen aan de achtergevel en naast de voordeur, een extra slaapkamer op zolder en aansluitingen voor een kook- en spoeleiland.

Lees meer

Update januari 2018

Verkoop fase 1 De woningen in fase 1 van het project zijn inmiddels toegewezen en we verwachten de verkoop hiervan op korte termijn af te ronden. Belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor een woning in fase 1, maar die wij helaas geen woning...

Lees meer

Start verkoop fase 1

Op zaterdag 25 november a.s. start de verkoop van het woningen, die gebouwd worden in de eerste fase van het Het Gildehof. Het evenement wordt georganiseerd in een feesttent op de bouwlocatie aan de Kruisweg 6-8 in Nootdorp. Bijzonder is dat bezoekers virtueel een indruk kunnen krijgen van de toekomstige woonstraten en de woningen door middel van een 3D-bril.

Lees meer