Verkoopprocedure Gildehof Appartementen

Voor start verkoop

 • Aanmelding als belangstellende via het aanmeldingsformulier op deze website. U wordt dan door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van het project.
 • Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 16 november 2018 hebben wij inschrijvingen ontvangen van belangstellenden en heeft een toewijzing plaatsgevonden van voorkeursposities. De inschrijvers die een voorkeurspositie hebben gekregen, dienen zich bij de start verkoop opnieuw in te schrijven voor dezelfde voorkeurswoning waarna de toewijzing met voorrang door ons zal worden behandeld.

Na start verkoop

 • De inschrijfperiode start op donderdag 13 juni 2019 en eindigt op donderdag 20 juni 2019 om 12:00 uur.
 • Inschrijfformulieren kunt u uitsluitend digitaal inzenden gedurende de inschrijfperiode door hier te klikken. Ook na de inschrijfperiode kunt u inschrijfformulieren inzenden, maar deze worden dan niet met de eerste toewijzingen van bouwnummers meegenomen.
 • Voorwaarde is dat de vragen van het inschrijfformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid worden ingevuld. Het inschrijfformulier kan in behandeling worden genomen als minimaal de verplichte velden zijn ingevuld.
 • Nadat een inschrijfformulier met succes is ingezonden, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • Na het sluiten van de inschrijfperiode zal de verkoper De Ambachtsbuurt b.v. bouwnummers toewijzen op basis van de resultaten van de inschrijving.
 • Alle inschrijvers ontvangen na de inschrijfperiode nader bericht over hun inschrijving. Als aan u een woning is toegewezen, dan zal de makelaar met u een afspraak maken voor een verkoopgesprek. Inschrijvingen van belangstellenden met een voorkeurspositie naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 16 november 2018 worden met voorrang behandeld.
 • Wanneer wij u geen woning hebben kunnen toewijzen, dan ontvangt u hierover een bericht van het verkoopteam. De gegevens van uw inschrijving worden echter wel door ons bewaard. Het is denkbaar dat een aanvankelijk toegewezen woning tijdens het verkoopproces toch weer beschikbaar komt. In dit geval kan het zijn dat het verkoopteam u dan benaderd en u alsnog in de gelegenheid stelt om de woning te kopen.
 • Bij het eerste verkoopgesprek ontvangt u van de makelaar een verkoopmap met alle gegevens met betrekking tot het kopen van een woning in het project. De makelaar maakt met u afspraken over het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Vanaf dit moment heeft u voor bepaalde tijd een koopoptie.
 • Over het verdere vervolgtraject wordt u door de makelaar geïnformeerd tijdens het verkoopgesprek.