Verkoopprocedure

Voor start verkoop

 • Aanmelding als belangstellende via het aanmeldingsformulier op deze website. U wordt dan door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van het project.

Na start verkoop

 • De inschrijfperiode start op zaterdag 16 maart 2019 en eindigt op vrijdag 22 maart 2019 om 12:00 uur.
 • Inschrijfformulieren kunt u uitsluitend digitaal inzenden gedurende de inschrijfperiode door hier te klikken. Ook na de inschrijfperiode kunt u inschrijfformulieren inzenden, maar deze worden dan niet met de eerste toewijzingen van bouwnummers meegenomen.
 • Voorwaarde is dat de vragen van het inschrijfformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid worden ingevuld. Het inschrijfformulier kan in behandeling worden genomen als minimaal de verplichte velden zijn ingevuld.
 • Nadat een inschrijfformulier met succes is ingezonden, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • Desgewenst kunt u de inschrijving aanvullen met een persoonlijk financieel oriëntatierapport of andere financiële gegevens, waarmee u ons inzicht kunt geven in de financiële haalbaarheid en betaalbaarheid van het kopen van uw voorkeurswoning. Deze informatie kunt u versturen per e-mail naar verkoopteam@hetgildehof.nl. Hiermee kan u uw kansen op een toewijzing van uw voorkeurswoning vergroten. Uiteraard behandelen wij uw persoonlijke informatie met zorg. Het inzenden van aanvullende persoonlijke informatie op uw inschrijving is geen voorwaarde om mee te doen met de inschrijving.
 • Na het sluiten van de inschrijfperiode zal de verkoper De Ambachtsbuurt b.v. bouwnummers toewijzen op basis van de resultaten van de inschrijving.
 • Alle inschrijvers ontvangen na de inschrijfperiode nader bericht over hun inschrijving. Als aan u een woning is toegewezen, dan zal de makelaar met u een afspraak maken voor een verkoopgesprek.
 • Wanneer wij u geen woning hebben kunnen toewijzen, dan ontvangt u hierover een bericht van het verkoopteam. De gegevens van uw inschrijving worden echter wel door ons bewaard. Het is denkbaar dat een aanvankelijk toegewezen woning tijdens het verkoopproces toch weer beschikbaar komt. In dit geval kan het zijn dat het verkoopteam u dan benaderd en u alsnog in de gelegenheid stelt om de woning te kopen.
 • Bij het eerste verkoopgesprek ontvangt u van de makelaar een verkoopmap met alle gegevens met betrekking tot het kopen van een woning in het project. De makelaar maakt met u afspraken over het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Vanaf dit moment heeft u voor bepaalde tijd een koopoptie.
 • Over het verdere vervolgtraject wordt u door de makelaar geïnformeerd tijdens het verkoopgesprek.